REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä 4.2.2007

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ:

Ticketmaster Suomi
Käyntiosoite: Keskuskatu 6 , 00100 Helsinki
Puh. 09-613 8611
y-tunnus 0110928-6

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Christian Sandman, puh. 09-613 8611
christian.sandman@ticketmaster.fi

2. REKISTERIN NIMI

Ticketmaster Suomen asiakasrekisteri.

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Ticketmaster Suomen asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä Ticketmaster Suomen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä näiden yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Ticketmaster Suomen asiakkaaksi ja/tai verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- Henkilön nimi ja yhteystiedot
- Demografiatiedot
- Lupatiedot ja kiellot
- Tunnistautumis- ja käyttötiedot
- Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
- Tapahtuma- ja analyysitiedot
- Asiakkuuteen/jäsenyyteen liittyvät tiedot

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Ticketmaster Suomi toimii lippujen välittäjänä tapahtumanjärjestäjän lukuun. Tietoja luovutetaan kulloinkin kyseessä olevan tapahtuman järjestäjälle. Ticketmaster Suomi voi luovuttaa tietoja myös suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Ticketmaster Suomen ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Ticketmaster Suomi
Christian Sandman
Keskuskatu 6,
00100 HELSINKI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.