Kuninkaantien muusikot biljetter

Kungsvägens musiker

Kungsvägens musiker är en professionell barockorkester och kör som har sin hemort i Åbo. Ensemblen har skapat sig en egen nisch inom fältet för tidig musik i Finland och väckt uppmärksamhet med sin säregna repertoar och sina högklassiga konsertproduktioner. Tyngdpunkten i repertoarplaneringen ligger på att lyfta fram okända verk av både kända och okända europeiska kompositörer, främst från 1600- och 1700-talen. Kungsvägens musikers produktioner kännetecknas av omfattande historisk bakgrundsforskning och hög konstnärlig kvalitet.

Tyvärr inga resultat för 'Kuninkaantien muusikot'

Ändra på din säökning eller använd kategorierna nedan.

Sök med kategorier