Käyttöehdot Ticketmaster Suomi

Yleistä

Ticketmaster Suomi pidättää kaikki oikeudet Palveluihin ja niiden sisältöön. Palveluiden käyttäjällä ei ole oikeutta osaksikaan kopioida, muutoin jäljentää, tallentaa, siirtää, edelleen lähettää, jaella, julkaista, liittää toiseen materiaaliin tai ladata omalle tietokoneelleen millään keinolla mitään Palveluihin liittyvää materiaalia (mukaan lukien teksti, kuvat, tavaramerkit, logot, grafiikka tai musiikki) ilman Ticketmaster Suomen nimenomaista kirjallista lupaa. Palveluihin liittyvien tavara- ja tuotemerkkien sekä yritys- ja liiketunnusten käyttäminen on kielletty, ellei näissä käyttöehdoissa ole erikseen nimenomaisesti toisin mainittu tai ellei Ticketmaster Suomi ole antanut käyttöön nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumustaan.

Palveluiden käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sallittu käyttö

Palveluiden sisältämää tietoa ei saa kopioida, muokata tai käyttää ilman Ticketmaster Suomen etukäteistä kirjallista ja nimenomaista lupaa. Kiellon rikkominen voi johtaa oikeudellisiin toimiin ja mahdolliseen vahingonkorvaus- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Sivujen käyttöehtojen rikkomisesta voi seurata Palveluiden käyttöoikeuksien lakkaaminen. Ticketmaster Suomella on lisäksi oikeus poistaa Palveluissa tehtyjä varauksia, jos asiakas ei ole antanut oikeita henkilötietoja itsestään tai jos asiakas rikkoo tai kiertää Palveluiden käyttöehtoja.

Lippujen osto

Tarkista lippusi oston yhteydessä huolellisesti. Maksettuja lippuja ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.

Lipun hinnan lisäksi maksat käsittelykulut ja 1€ tilausmaksun / tilaus.

Ticketmaster Suomi toimii lippujen välittäjänä. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuudesta, mm. ohjelma- ja katsomonmuutoksista, mahdollisesta peruuntumisesta ja niistä aiheutuneista kustannuksista kuin myös arvonlisäverolain 2 § (:940/1999) tarkoittamista velvoitteista.

Pullojen, purkkien, videolaitteiden, nauhureiden ja kameroiden sekä vaarallisten aineiden ja esineiden tuominen tapahtumiin on kielletty. Ticketmaster Suomi ja tilaisuuden järjestäjä eivät vastaa kadonneista lipuista. Mikäli tilaisuuteen on tarjolla lapsi-, eläkeläis-, opiskelija- tai muita vastaavia alennuslippuja, on lipunhaltijan varauduttava todistamaan alennuskelpoisuutensa tapahtuman sisäänkäynnin yhteydessä.

Tilaisuuksissa äänenvoimakkuuden ohjearvot saattavat ylittyä, suosittelemme kuulosuojaimia.

Lippujen jälleenmyynti, luovuttaminen oheistuotteena tai toisen tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä vastikkeellisesti tai vastikkeetta on kielletty ilman Ticketmaster Suomen nimenomaista kirjallista suostumusta.

Lipunostaja on velvollinen tarkistamaan, että tilaisuus ei ole peruuntunut. Peruuntuneen tilaisuuden asiakkaalle palautetaan lipun hinta, mutta lippupalautuksissa ei palauteta käsittelykuluja, Collector Ticketin lisähintaa ja mahdollisia tilaus- ja postituskuluja. Lipun hintaa ei palauteta, jos peruuntuminen johtuu tilaisuuden järjestäjän konkurssista tai maksukyvyttömyydestä.

Lippujen jälleenmyynti on kielletty ilman erillistä sopimusta Ticketmaster Suomen kanssa.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluissa oleva materiaali ovat Ticketmaster Suomen omaisuutta ja tekijänoikeuksien suojaamia. Tekijänoikeuden ja muut immateriaalioikeudet Palveluiden sisältöön ja ulkoasuun (mukaan lukien tekstit, sähköiset dokumentit, grafiikka, kuva ja ääni, valokuvat, tietokannat, ohjelmistot, ohjelmistotuotteet ja palvelut) omistaa Ticketmaster Suomi tai kolmas osapuoli. Kuvia, tekstiä tai muuta materiaalia ei saa kopioida ilman sekä Ticketmaster Suomen että tapahtumajärjestäjän lupaa.

Ticketmaster Suomi tai sen yhteistyökumppanit pidättävät kaikki oikeudet sisältöön ja ohjelmistoon www.ticketmaster.fi verkkokaupassa.

Vastuu Palveluista

Ticketmaster Suomi toimii Palveluiden julkaisijana. Ticketmaster Suomi ei vastaa Palveluiden saatavuudesta, luotettavuudesta, virheettömyydestä, soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen, käyttämisestä tai käyttämisen estymisestä eikä muistakaan seikoista, ellei toisin ole näissä käyttöehdoissa tai muuten palvelukohtaisesti nimenomaisesti ilmoitettu.

Palveluiden käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia tietokone- ja tietoliikennelaitteistostaan, niiden käytöstä, kunnosta, tietoturvallisuudesta, varmuuskopioinnista, virussuojauksesta ja muista vastaavista seikoista.

Ticketmaster Suomi ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Palveluiden käyttäjälle saattaa aiheutua mistä tahansa syystä. Ticketmaster Suomi ei ole vastuussa eikä korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut Palveluiden käyttöongelmista, myöhästymisestä, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat Palveluiden käyttöä.

Oikeudet muutoksiin

Ticketmaster Suomella on oikeus koska tahansa oman harkintansa mukaisesti päivittää, muuttaa, lisätä tai poistaa Palveluissa olevaa materiaalia sekä rajoittaa pääsyä Palveluihin ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Ticketmaster Suomella on oikeus koska tahansa muuttaa Palveluiden käyttöehtoja, Palveluiden sisältöä ja valikoimaa. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Ticketmaster Suomi on kirjallisesti ilmoittanut muutoksesta.

Linkittäminen

Ticketmaster Suomen Palveluissa voi olla linkkejä kolmansien ylläpitämille Internet-sivuille. Tällaisiin kolmansien ylläpitämiin Internet-sivuihin ja niiden käyttöön sovelletaan kyseisten kolmansien tahojen omia käyttöehtoja eikä Ticketmaster Suomi ole vastuussa muiden tahojen internet-sivuista tai niiden sisällöstä.

Riidanratkaisu

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Arvonlisäverotus

Ticketmaster Suomi välittää pääsyliput tapahtumanjärjestäjän nimissä ja lukuun. Myös arvonlisäverotuksen näkökulmasta Ticketmaster Suomi toimii ainoastaan lippujen välittäjänä ja laskuttaa pääsylippujen osuuden ostajilta tapahtumanjärjestäjän nimissä. Lippujen välittäjänä Ticketmaster Suomi ei ole arvonlisäverolain (1501/1993) 2 §:ssä tarkoitettu pääsylippujen myyjä, vaan tapahtumanjärjestäjän tulee lippujen myyjänä huolehtia pääsylipuista maksettavan arvonlisäveron raportoinnista ja tilittämisestä Verohallinnolle. Ticketmaster Suomi on arvonlisäverovelvollinen ainoastaan käsittelykulun osalta.

Ticketmaster Fan Guarantee - Oikeus palauttaa/vaihtaa/päivittää lippusi (voimassa 1.11.2017 alkaen)

1.1. Lipuilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta, ellei se täytä Fan Guaranteen ehtoja. Lain mukaisten oikeuksien lisäksi Ticketmaster tarjoaa ainutlaatuisen ”Fan Guaranteen”, joka tarkoittaa, että voit palauttaa, vaihtaa tai päivittää kaikki tilauksessasi olevat liput lippukohtaisen käsittelykulun hinnalla. Käsittelykulu vaihtelee lipun hinnan mukaan. Tarkemmat ehdot ja rajoitukset näet kohdassa 1.3.

1.2. Fan Guarantee koskee ainoastaan lippuja.

1.3. Et voi käyttää Fan Guaranteeta lippujen palauttamiseen, vaihtamiseen tai päivittämiseen jos:

(a) tilaus sisältää aikaisemmin tilattuja lippuja, kausikortteja, sarjalippuja, aitioita, VIP-lippuja, Platinum-lippuja, dynaamisesti hinnoiteltuja lippuja, alennuslippuja, usean päivän lippuja tai muita lippupaketteja. ja/tai
(b) olet luovuttanut liput toiselle henkilölle
(c) tilaus on tehty muun kanavan kuin ticketmaster.fi kautta
(d) olet maksanut liput Klarnalla/osamaksulla
(e) liput on ostettu ilman asiakastietoja Ticketmaster Suomen lippukaupoista
(f) tilaisuus on peruttu tilaisuuden järjestäjän konkurssin tai maksukyvyttömyyden vuoksi

1.4. Sinun pitää tehdä Fan Guarantee hakemuksesi seuraavan ajanjakson sisällä:

Hakemus pitää tehdä
i) 24 tunnin sisällä lippujen tilauksesta (mikäli haluat vain perua lippusi)
ii) viimeistään 14 päivää ennen tilaisuutta/tilaisuuden alkamispäivämäärää (mikäli kyseessä on lippujen vaihto saman tilaisuuden sisällä). Jos teit tilauksen alle 14 päivää ennen tilaisuutta/tilaisuuden alkamispäivämäärää, niin Fan Guaranteeta ei voi käyttää, eli lippuja ei voi palauttaa, vaihtaa tai päivittää.

1.5. Fan Guarantee hakemus tehdään aina lomakkeen kautta. Lomake löytyy osoitteessa www.ticketmaster.fi/fanguarantee. Muiden kanavien kautta tulleita Fan Guarantee hakemuksia ei käsitellä.

1.6. Pyrimme vahvistamaan hakemuksen vastaanoton 3 arkipäivän sisällä ja käsittelemään hakemuksen 5 arkipäivän sisällä.

1.7. Fan Guarantee sisältää myös seuraavia ehtoja/rajoituksia

(a) kaikki tilauksen liput palautetaan, vaihdetaan tai päivitetään. Emme käsittele yksittäisiä lippuja tilauksessa.
(b) lippupalautuksissa ei palauteta käsittelykuluja, maksutapakuluja ja mahdollisia toimitustapamaksuja esim. postituskulut.
(c) voimme vaatia, että alkuperäiset Liput toimitetaan meille ennen kuin hakemus käsitellään.
(d) lipun vaihto ja päivitys onnistuu ainoastaan samaan tilaisuuteen, johon alkuperäiset liput ovat. Samalla tilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, joka on saman niminen, samassa paikassa ja samaan aikaan kuin alkuperäiset liput. Lippujen vaihto tai päivitys tapahtuu seuraavasti: palautamme sinulle jo ostamasi liput, kun olet ostanut tilalle korvaavat liput ja uusi tilaus näkyy samalla asiakastilillä kuin alkuperäinen tilaus. Collector Tickettejä ei voi vaihtaa tai päivittää.
(e) Fan Guarantee ei ole voimassa joissakin tilaisuuksissa. Jos Fan Guarantee ei ole voimassa tiettyyn tilaisuuteen saat siitä tiedon tilaisuuden lisäinfosta.
(f) Fan Guarantee hakemuksen voi tehdä kerran kalenterikuukaudessa, mutta korkeintaan kolme kertaa 12 kuukauden sisällä/talous riippumatta siitä hyväksytäänkö hakemus vai ei.

1.8. Jos hakemus täyttää Fan Guaranteen ehdot, niin palautamme rahat sinulle 14 päivän sisällä. Verkkomaksun kautta tehdyt maksut palautetaan pankkitilille ja luottokortilla tehdyt maksut palautetaan suoraan luottokortille.

1.9. Sinulla ei ole oikeutta käyttää Fan Guaranteeta, jos Ticketmasterilla on syytä epäillä, että:

(a) jollain tavalla rikot Ticketmasterin ehtoja/sääntöjä ja/tai
(b) toimit epärehellisesti
(c) toimit Fan Guaranteen hengen vastaisesti.Viimeksi päivitetty: 22.10.2019

Nämä ehdot astuvat voimaan 22.11.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttäjä hyväksyy ehdot ostaessaan lippuja.